TIDLIGERE PROSJEKTER

Vi har i lengre jobbet med utvikling av flere hytte- og leilighetsprosjekter.
Her er et lite utvalg bilder fra noen av våre tidligere prosjekter.